Rehabilitació d’una piscina

Catalunya Piscines ha realitzat la rehabilitació d’una piscina construïda fa molts anys en una casa particular. És una piscina d’una grandària mitjana situada en el jardí de la casa.

La nostra actuació ha consistit en refer tot el got de la piscina. Hem començat eliminant tot el gresite que revestia la piscina i que estava en un estat molt degradat. Un cop retirat tot el revestiment antic hem reparat tot el got, canviat desaigües, skimmers, llums i tapes dels tubs … hem donat una nova capa de formigó per tapar fissures i allisar el terra i parets de la piscina.

Un cop finalitzada aquesta primera part de l’obra, hem procedit a revestir novament la piscina amb peces de gres de color blau tipus gresite. Un cop acabada la feina de col.locació de les peces hem procedit al seu reajuntat amb ciment tècnic de color blanc específic per a piscines.

Finalment hem fet una nova coronació amb peces de gres imitació fusta.

Un cop acabada la reconstrucció de la piscina, hem realitzat l’enjardinament dels voltants de la piscina amb gespa artificial i una zona de terrassa amb el terra amb tarima de fusta i realitzem també els tractaments de fusta necessaris per garantir la seva solidesa i resistència davant les inclemències del temps que les afecten com el sol, pluja, fred o vent.


Equip de Filtració i Construcció de caseta

Hem realitzat la substitució de tot l’equip de filtració i de cloració d’aquesta piscina situada en una casa particular.

Al mateix temps realitzem tota la rehabilitació de la coronació de la piscina i de tota la zona de jardí al voltant de la piscina que estava coberta per una tarima de fusta en mal estat.

Hem arrencat la tarima vella i hem preparat i nivellat el terreny per a posteriorment realitzar un encofrat de formigó. Abans d’abocar el formigó, tirem un llit de grava amb de sorra i compactem les dues. També col·loquem sobre la base una malla de construcció i finalment, aboquem el formigó

Després hem pavimentat tota la zona amb gres porcellànic del mateix material que la coronació de la piscina, de manera que no es distingeix entre la coronació i el paviment.

Aquesta intervenció també inclou la construcció d’una caseta exterior per a col·locar tots els equips de filtració i cloració, a més d’espai per a guardar altres objectes. Realitzem tot l’acabat, instal·lació elèctrica i posem una porta de PVC y vidre.


Rehabilitació de Piscina a Sabadell

Cataluya Piscines ha realitzat la rehabilitació d’una piscina d’una casa particular que presenta desperfectes i filtracions a causa de la seva antiguitat, moviments de terra i falta de manteniment.

La nostra actuació ha consistit en refer tot el got de la piscina. Hem començat eliminant tot el gresite que revestia la piscina i que estava en un estat molt degradat. Una vegada retirat tot el revestiment antic hem reparat tot el got, canviat desguassos, skimmers, llums i tapes dels tubs … hem donat una nova capa de formigó per a tapar fissures i allisar el sòl i parets de la piscina.

Una vegada finalitzada aquesta primera part de l’obra, hem procedit a revestir novament la piscina amb peces de gres de color blau tipus gresite. En acabar el treball de col·locació de les peces hem procedit a la seva rejuntat amb ciment tècnic de color blanc específic per a piscines.

Finalment hem reparat la coronació canviant algunes de les peces que hi havia en mal estat per unes de noves del mateix material.

Paral·lelament hem reconstruït una dutxa exterior d’obra adossada a una de les parets de la casa.